Mũi khoan tạo lỗ bắt vít cho wood deck, Star-M, No.58XW-90

919.600 

Mũi khoan tạo lỗ bắt vít cho wood deck, Star-M, No.58XW-90

919.600