Mũi khoan vít hợp kim TCT điều chỉnh được Star-M 501

1.149.500 

Mũi khoan vít hợp kim TCT điều chỉnh được Star-M 501

1.149.500