Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

584.100 1.663.200 

584.100 
729.300 
788.700 
876.700 
876.700 
876.700 
1.459.700 
1.604.900 
1.663.200 
Mũi khoan âm vít và tạo chốt thép gió HSS Star-M 58X

584.100 1.663.200