Mũi trám lỗ bu lông hợp kim TCT Star-M 28L (cỡ lớn)