[A] Mũi Khoan Star-M 06: Mũi khoan gỗ rút lõi (trung)- STARM6

169.400 911.900 

  • Mũi khoan gỗ rút lõi STARM06 là dòng sản phẩm có chiều dài trung bình (chiều dài hiệu dụng: 60-140mm)
178.200 
178.200 
178.200 
169.400 
169.400 
169.400 
169.400 
178.200 
178.200 
178.200 
207.900 

Cho phép đặt hàng trước

207.900 
207.900 

Cho phép đặt hàng trước

207.900 
251.900 

Cho phép đặt hàng trước

251.900 
283.800 
283.800 
283.800 
368.500 

Cho phép đặt hàng trước

368.500 

Cho phép đặt hàng trước

413.600 

Cho phép đặt hàng trước

413.600 

Cho phép đặt hàng trước

413.600 

Cho phép đặt hàng trước

457.600 

Cho phép đặt hàng trước

457.600 

Cho phép đặt hàng trước

457.600 

Cho phép đặt hàng trước

686.400 

Cho phép đặt hàng trước

686.400 

Cho phép đặt hàng trước

686.400 

Cho phép đặt hàng trước

911.900 

Cho phép đặt hàng trước

911.900 

Cho phép đặt hàng trước

[A] Mũi Khoan Star-M 06: Mũi khoan gỗ rút lõi (trung)- STARM6

169.400 911.900 

Mã: STARM6 Danh mục: , , Từ khóa: ,