Tay nắm điều chỉnh của mũi khoét lỗ 75 điều chỉnh được STARM5010A-OP2

Dùng khoét lỗ cho không gian hẹp và làm ống nước