Ốc cho lưỡi thay thế của mũi khoét lỗ 75 điều chỉnh được STARM5010A-OP3

Dùng khoét lỗ cho không gian hẹp và làm ống nước