Thanh ngang của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giácStar-M 36X-B120

Lý tưởng cho máy bắt vít