Thân chứa mũi khoan Star-M 58S-OD100

Mũi khoan âm vít và tạo chốt che lỗ vít

Mã: STARM58S-OD100 Danh mục: ,