Ốc cho lưỡi thay thế của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X-OP4

Lý tưởng cho máy bắt vít