Giá kẹp không bao gồm lưỡi thay thế của mũi khoét lỗ điều chỉnh được STARM36-OP8

Dùng khoét lỗ tròn trên gỗ cho đèn trần, các loại đường ống và đường dẫn