Ốc cho mũi khoan tâm của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X-OP1

Lý tưởng cho máy bắt vít