Ốc cho trục chính của mũi khoét lỗ 75 điều chỉnh được STARM5010A-OP1

Dùng khoét lỗ cho không gian hẹp và làm ống nước