Ốc cho thanh ngang của mũi khoét lỗ điều chỉnh được STARM36-OP2

Dùng khoét lỗ tròn trên gỗ cho đèn trần, các loại đường ống và đường dẫn