Lưỡi cắt thay thế của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giácStar-M 36X-CD

Lý tưởng cho máy bắt vít