Mũi khoan nấm chuôi lục giác Star-M 41X-090

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm