Mũi khoan nấm chuôi tròn có cữ chặn Star-M 41-092

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm