Mũi khoan nấm Star-M 42-088

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm