Mũi khoan nấm Star-M 42-135

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm