Mũi khoan nấm Star-M 42-090

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm