Mũi khoan nấm Star-M 42-150

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm