Mũi khoan nấm Star-M 45-080

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm