Mũi khoan nấm Star-M 45-085

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm