Mũi khoan nấm Star-M 45-135

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm