Mũi khoan nấm Star-M 42-127

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm