Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus 3.5-10x160mm Unika mã TT

78.000 138.000 

78.000 
80.000 
82.000 
87.000 
108.000 
128.000 
138.000 
Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus 3.5-10x160mm Unika mã TT

78.000 138.000