Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus 3.5-10x160mm Unika mã TT

85.000 150.000 

85.000 
87.000 
89.000 
95.000 
117.000 
139.000 
150.000 
Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS-Plus 3.5-10x160mm Unika mã TT

85.000 150.000 

Danh mục: