Mũi khoan gỗ tiêu chuẩn cho công trình xây dựng Star-M 10L

Lưỡi cắt sắc bén để khoan xuyên phá đinh trong các vật liệu gỗ tại công trình xây dựng và sửa chữa

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước

Đọc tiếp

Cho phép đặt hàng trước