Thanh lục giác của mũi khoét lỗ điều chỉnh được chuôi lục giác Star-M 36X-OP6

Lý tưởng cho máy bắt vít