Thân chứa mũi khoan Star-M 58S-OD090

Mũi khoan âm vít và tạo chốt che lỗ vít

Mã: STARM58S-OD090 Danh mục: ,