Mũi khoan nấm chuôi lục giác Star-M 41X -127

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm