Mũi khoan nấm Star-M 45-090

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm