Mũi khoan nấm Star-M 45-127

Lý tưởng để khoan lỗ cấy nấm