Mũi khoan tâm Star-M 5010A-CD

Dùng khoét lỗ cho không gian hẹp và làm ống nước