Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.5×85

35.000 

Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn B3.5×85

35.000