Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn mã B (D=3~10mm)

35.000 94.000 

35.000 
35.000 
35.000 
40.000 
40.000 
41.000 
46.000 
46.000 
62.000 
94.000 
Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn mã B (D=3~10mm)

35.000 94.000