Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn mã B (D=3~10mm)

26.900 89.900 

32.900 
26.900 
26.900 
35.900 
37.900 
35.900 
43.900 
39.900 
58.900 
89.900 
Mũi khoan tường, bê tông Unika chân tròn mã B (D=3~10mm)

26.900 89.900 

Danh mục: Từ khóa: , ,